Wsparliśmy Stowarzyszenie Rozwoju RAZEM z Tychowa

W nawale prac związanych z wycinką i wysyłką naszych choinek pamiętaliśmy o dzieciach mieszkających w okolicznych wsiach. Nie chcemy ograniczać się tylko do prostego wsparcia finansowego. Otwierając dzieciom z ubogich popegeerowskich wsi drogę na świat chcemy również pobudzać ducha przedsiębiorczości oraz popierać wszelkie mechanizmy służące budowie na szczeblu lokalnym Społeczeństwa Obywatelskiego. Chcemy, aby w przyszłości dzieci te kształciły się oraz mogły dokonywać samodzielnych ocen i niezależnych od niczyich nacisków wyborów. Wnikliwie analizujemy również to, jak w jaki sposób wykorzystywane jest nasze wsparcie. Dlatego cieszy nas niezmiernie fakt, że znaleźliśmy Godnego Partnera do realizacji naszych idei. Stowarzyszenie Rozwoju RAZEM z Tychowa ze sprzedaży przekazanych przez nas nieodpłatnie 50 choinek zebrało na cele swojej statutowej działalności kwotę aż ponad 4.000 złotych! Cieszy nas również to, że mieszkańcy Tychowa i wielu okolicznych miejscowości zrozumieli szczytny cel akcji i hojnie wsparli cele Stowarzyszenia.
Więcej informacji o akcji oraz o Stowarzyszeniu RAZEM z Tychowa na:  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2018362061781591&id=19...
Wszystkim naszym Klientom, Pracownikom oraz Współpracownikom składamy najserdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.